Indtast din søgning
 

Vegetarisk Foder...

De fleste sugemaller af familien loricariider og plecos, samt mange andre fisk spiser "aufwuchs". Aufwuchs er et lånord fra de tyske sprog og betyder noget i retning af begroning. Ordet beskriver en blanding af plante- og dyreorganismer, der danner en levende biofilm på sten, klipper, træ, rødder, sand og bundlag. Det er et artssamfund af alger, bakterier, krebsdyr, orme, insektlarver og forskellige mikroorganismer. Dette levende tæppe af mikro-organismer er næring for mange fiskearter.

Discusfood har udviklet et nyt foder målrettet plecos og andre bundlevende fisk. Dets navn er "Pleco & Catfish Algae Wafers". Ingredienserne i Pleco & Catfish Algae Wafers efterligner næringsstofsammensætningen af denne "Aufwuchs" eller begroning. Tabeletterne er ikke presset op af affald fra anden fødevareproduktion, som meget foder af denne type er. Dette foder er fremstillet som granulat presset i form gennem en ekstruderingsproces under højt tryk. Det er den bedste måde at fremstille tørfoder på, fordi der ikke kræves forbehandling eller opvarmning af ingredienserne. Herved bevares alle næringsstoffer og vitaminer intakte og foderet opnår den højeste mulige kvalitet.

#AquaWildlife på Instagram