Indtast din søgning
 Der er mange årsager til at ultraviolet lys har vundet stor udbredelse til vandbehandling, osse i akvariehobbyen . Bakterietrykket i et lukket akvariesystem er mange gange højere end i naturen. Det er der mange tropiske arter, som har det meget svært med. Bakterie-intolerans har slået ufatteligt mange akvariefisk ihjel. For opdrættere betyder et højt bakterietryk, forringet fertilitet og tab af æg og yngel. Mange akvarister kæmper en ulige kamp med uklart vand og fritsvævende alger. UV-C behandlet akvarievand er spritklart !
Det har været kendt længe, at ultraviolet lys med korte bølgelængder, de såkaldte UV-stråler, kan slå en- og flercellede organismer, som bakterier, parasitter og alger ihjel. De skadeligste ultraviolette stråler er dem i området fra 250 til 300 nm bølgelængde - de kaldes UV-C og UV-B. De skader cellernes DNA permanent og gør dermed cellen steril - den kan ikke længere opretholde sin funktion og dør.
Heldigvis, så bliver disse stråler i al væsentlighed holdt tilbage af ozonlaget, så de ikke når Jorden og skader os mennesker og dyr. Men ultraviolet lys kan genskabes kunstigt ved hjælp af f.eks ioniseret gas og LED-lysdioder. Ultraviolet lys anvendes derfor i dag bredt til primært sterilisering og decinficering af laboratorieudstyr, kirurgiske instrumenter og til vandbehandling.


Hos AQUAWILDLIFE bruger vi UV-C dagligt og har stor erfaring med anvendelse og effekt. Du kan derfor være sikker på, at kun vi tilbyder det absolut bedste på markedet ifht pris og ydelse. 

UVC 350
1.120,00 998,00 DKK
#Aqua Wildlife på instagram